Přeskočit navigaciStarověké boty

Boty z období starověku

Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací. Časově lze tuto epochu ohraničit koncem pravěku okolo poloviny 4. tisíciletí př. n. l. a počátkem středověku v 6. až 7. století.V období starověku se používaly sandále,Keltové nosili boty zvané krpce.Římané používali boty nazvané Caliga.
TOPlist Google+